Često sam se susretao sa tim pitanjem. Svedoci smo da u sportu ili u pojedinim sportskim disciplinama postižemo uspehe, doduše na različite načine. Možda bi dublja analiza mogla pomoći da se izvuku neki zaključci koji bi bili korisni i za očuvanje kontinuiteta uspeha u pojedinim sportovima, a bili bi usmerenje za ostale aktivnosti u sportu

Kako ostvarujemo uspeh u sportu?!

> 14:53

Postoje dva osnovna načina postizanja uspeha i oba su vezana za specifičnost sporta.

Igrači i treneri koji su angažovani u inostranstvu, koji svoj profesionalni status ostvaruju u stranim klubovima, mogu svoje znanje i kvalitet iskazati u državnim selekcijama (mislim da je ovo primereniji izraz nego nacionalne selekcije).
Imamo dve grupe sportista:
- Sportisti selektirani i obučavani u zemlji
- Pojedinci koji su svoje znanje sticali u inostranstvu: živeli ili studirali u inostranstvu ili kao mladi sportisti preko raznih menadžera odlazili u inostranstvo.

"Naša pamet"

Sa trenerima je malo drugačija situacija, jer je većina njih svoje znanje sticala u zemlji. Navedeni primeri nam ukazuju na značaj struke za postizanje uspeha. Ovde pod strukom podrazumevam kvalitet i stil izvedbe kod vrhunskih igrača i strategiju i obrazovanje trenera.  “Naša pamet” u sportu nam je dostupna bez obzira što je u inostranstvu i to ukazuje na značaj ljudskih potencijala sa kojima se ponekad poigravamo.

Dalje bih istakao da su u sportu kontrole rigorozne. One se redovno odvijaju kroz sistem i kalendar takmičenja. Uspeh ili neuspeh su odmah vidljivi i kako se danas to moderno kaže transparentni. Rezultat se neumoljivo emituje preko svih medija i time se pozicija sporta objektivizuje, gotovo trenutno ste rangirani i to je realnost od koje i kada bi hteli ne možete pobeći. I te rigorozne, neumoljive provere se dešavaju kontinuirano. Nemate vremena ako ste jednom bili uspešni da se opuštate, jer već sledeće nedelje, godine ili u okviru najviše četvorogodisnjeg ciklusa ste na proveri. Stalne provere održavaju tenziju, jer značajno utiču na status svakog učesnika u takmičenju.

Ovde je važno uočiti:

- Pojedinačni interes svakog učesnika u sportu i neumoljivu i neposrednu procenu individualnog i timskog doprinosa
- Interes države i političara da se promovišu kroz uspehe u sportu

Na bazi ovih interesa se ostvaruje veza izmedju individualnih interesa i društvenih-državnih koji omogućuju sportu specifičnu poziciju.

Samo poštovanje pravila donosi rezultat, status, egzistenciju

Dalje, svaki savez je član neke medjunarodne organizacije, gde su striktno odredjena pravila ponašanja. Članstvo je dobrovoljno, ali samo uz poštovanje pravila. Okviri koji su postavljeni možda u pojedinim periodima odgovaraju više pojedinim članicama te organizacije, ljudi koji rukovode u tim organizacijama ponekad su više naklonjeni nekim zemljama ali samo u okvirima koji su više ili manje regulisani. Sport je kontinuirano rangiran u Evropi i svetu, naši treneri i igrači i kao pojedinci i kao deo tima i kao državljani Srbije, su pozicionirani i rangirani u tom svetu, svesni da samo u tim i takvim okolnostima, poštujući pravila, mogu da se izbore za rezultat, status i egzistenciju.

Ako ste uticajniji možete više ili manje biti deo onih koji kreiraju politiku međunarodne organizacije, što bi značilo i da se u okvirima te organizacije može više ili manje štititi interes Saveza kome pripadate. Ali bez obzira na uticaj i okolnosti u kojima se takmičenja odvijaju, rezultat se nejvećim delom ostvaruje na borilištima. Vaše pravo i vaš interes određuje vaše angažovanje u okviru tih organizacija. Ako se takmičite, tamo ste i pripadate im, odnosno imate mogućnost da se izborite za rezultat i poziciju o okviru te oraganizacije. Ako niste tamo niti znaju za vas niti ih interesujete.

Svi dosadašnji sportski uspesi su postizani na "naš način"

Sportovi koji su postizali uspehe bili su prepoznatljivi po osobenostima, stilu i kvalitetu igrača, stručnosti i kvalitetu trenera. Znači, svaki naš uspeh nosio je pečat našeg mentaliteta, sistema, potencijala, jednostavno rečeno ostvaren je na “naš način”. Okviri ne utiču na suštinu, na strategiju, na individualna i timska ostvarenja, pravila ne određuje nivo motivacije, kvalitet komunikacije u okviru timova koji se takmiče, pravila ne određuju niti propisuju kvalitet pripadnosti timu ili intenzitet patriotizma. Ona regulišu neophodan nivo međusobnih odnosa i koliko toliko pružaju jednake uslove za takmičenje. Ako učestvujete, ako se takmičite, ako odmeravate vaše kvalitete u stanju ste da kontrolišete svoje potencijale, da uočavate svoje odlike i otklanjate svoje slabosti. Time upotpunjujete i razvijate svoje sposobnosti, osobenosti.

Tradicija i poštovanje tradicije je osobenost sistema koji dostižu visok kvalitet i ostvaruju kontinuitet. Naslanjate se prethodni sistem, analizirate učinke, ostvarenja i slabosti. Iskustvo koje stičemo je nezaobilazno, na kraju krajeva moramo nastaviti tamo gde su drugi stali, nastaviti, nema “novog početka”…

To je razlog zašto uspešni Savezi svoj sistem, strategiju, baziraju na kontinuiranim analizama svih segmenata rada - ostvarenjima, iskustvima, trenutnim potencijalima. Ti podaci su osnova kvalitetnog planiranja. Bez takvih analiza energija se troši uludo, radimo neekonomično, gubimo vreme, gradimo čardak ni na nebu ni na zemlji. Možete dovesti najboljeg trenera na svetu da radi sa ekipom ili pojedincima skromnih mogućnosti, poboljšanje će biti evidentno ali ćete uskoro shvatiti da su rezultati – učinci neadekvatni ulaganjima i trudu.

I najbolji sistem i najbolja iskustva morate prilagoditi uslovima u kojima radite. Tradicijom se uspostavljaju i merila vrednosti koja odgovaraju uslovima i potrebama, tradicijom se uspostavljaju međuodnosi koje treba negovati, analizirati, popravljati. Čuvanjem tradicije se neguju osobenosti podneblja u kojem živimo, odnosno ona i jeste odraz naših specifičnosti. Poštujući tradiciju, poštujemo rezultate koji su drugi postizali, negujemo i nasleđujemo prava i obaveze, čuvamo i dograđujemo sistem. Uspostavljanje sistema je osnova svakog kontrolisanog kontinuiranog procesa.

Prevara u sportu je kratkog daha, zato nam je potreban sistem

I došli smo do Sistema. Zahvaljujuci ovim analizama mozemo videti zašto su pojedini savezi, odnosno pojedini sportovi uspevali da se svojim rezultatima znatno izdignu iznad društva i države u pojedinim periodima. Prevara u sportu je kratkog daha, zato je potreban sistem ako se želi kontinuitet uspeha u sportskim takmičenjima.

Da bi definisali sistem neophodno je definisati ulogu sporta a naročito vrhunskog sporta, kao i mesto vrhunskog sporta u sistemu sporta Srbije. Uloga vrhunskog sporta nije samo u promociji države, ili mu to nije najvaznija uloga. Sport i rezultati u sportu nisu iskorišteni na pravi način. Svedoci smo da sport ima ogromnu popularnost, da je sport integralni deo života velikog broja ljudi. Večina su “pasivni” sportisti, gledaoci i navijači, ali ipak učesnici, i samim tim spremni da prime i prenesu poruku koju im sport može pružiti.

Sport je neodvojivi deo kulture države i nacije

Očigledno je da se ne koriste prave poruke i da se sport koristi večim delom kao promoter države i ličnosti što je legitimno i potrebno, jer ipak država stoji iza tih rezultata. Važnije od toga je da je sport promoter odredjenog načina ponašanja, promoter masovnog sporta, promoter zdravog i aktivnog života, promoter velikog rada i znanja koje neophodno za ostvarenje uspeha, promoter timskog rada i zajedništva bez koga nema uspeha. Sport kod nas mora inicirati strategiju vaspitanja mladih, sport mora biti i postati deo ukupnog vaspitnog procesa dece i mladih. Sport je i deo kulture države, naroda, nacije i zato je sastavni deo mnogih akcija vezanih za očuvanje prirode, lepog ponašanja.

Specifičnosti sporta su značajno uticali na usklađivanje pojedinačnih i širih društvenih interesa, kako bi se kontinuiranim, velikom angažovanjem pojedinaca i timova ljudi da bi se postigli uspesi: rezultati na velikim svetskim takmičenjima, organizacija velikih takmičenja, promociji takmičenja, promociji sporta, promociji pravih vrednosti, kvalitetnim TV prenosima. Te okolnosti se moraju iskoristiti za aktivnije kreiranje I usavršavanje Sistema,rigorozniju primenu Sistema sporta, pre svega na bazi adekvatne primerene edukacije stručnjaka. Osnovno opredeljenje je ulaganje u stručnjake, koji su u stanju da implemetiraju sistem, unapredjuju sistem i prate savremena kretanja u sportskoj nauci.