Sportske stipendije koje daju američki univerziteti su dostupni i Vama. Pored Vašeg sportskog talenta neophodno je i da položite prijemni ispit koji se najčešće sastoji od TOEFL i SAT ili ACT testa.

Priprema za prijemne ispite za američke koledže (TOEFL, SAT, ACT)

> 16:47

Šta je TOEFL test?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je međunarodno priznat test koji se koristi za procenjivanje znanja engleskog jezika. Obavezan test za sve strane studente, za sve koledže i univerzitete u SAD.

Format testa:

Test traje otprilike 4 sata i sastoji se od 4 dela: čitanje, slušanje, govor, pisanje.

Ocenjivanje:

Svaki deo testa se ocenjuje pojedinačno (maksimalno 30 bodova). Finalna ocena (0-120 bodova) se dobija sabiranjem bodova iz pojedinačnih delova. Potreban uspeh na testu varira od koledža do koledža. Minimum je najčešće 61 bod. Test važi 2 godine.

Mesto, vreme, cena polaganja:

U Srbiji se polaže internet verzija testa, TOEFL® iBT u Beogradu, Subotici i Nišu u proseku jednom mesečno. Za registraciju i tačan uvid u datume polaganja,posetite zvaničnu internet stranicu: http://www.ets.org/toefl
Rezultati se objavljuju od 4 do 6 nedelja nakon polaganja ispita. Cena ispita je 180 $.

Šta je SAT?

SAT (Scholastic Aptitude Test) je test koji se najčešće koristi kao prijemni ispit za upis na studije u SAD, bilo da su u pitanju strani ili američki student. SATje test koji procenjuje Vaše logičko rasuđivanje, sposobnost snalaženja i rešavanja problema u zadatim situacijama. Neki od univerziteta, u zavisnosti od studija koje upisujete, mogu Vam tražiti da polažete dodatno jedan ili više takozvanih “SAT Subject” testova koji mere znanje iz matematike, biologije, stranog jezika, istorije…

Format testa:

Test traje oko 4 sata i sastoji se od 3 dela: kritičko čitanje, matematika, pisanje.

Ocenjivanje:

Svaki deo testa se ocenjuje pojedinačno (200-800 bodova). Finalna ocena (600-2400 bodova) se dobija sabiranjem bodova iz pojedinačnih delova. Test je osmišljen tako da očekivani prosečni uspeh bude oko 500 bodova po delu, odnosno ukupno 1.500. U izvešataju o rezultatima testa dobijate informaciju gde se nalazite u odnosu na ostale učesnike u testiranju. Važno: za svaki netačan odgovor dobijate - ¼ boda, odnosno 0 bodova za pitanja na koje niste odgovorili.

Mesto, vreme, cena polaganja:

U Srbiji se SAT može polagati u Beogradu šest puta godišnje (oktobar, novembar, decembar, januar, mart (samo SAD), maj, jun), Ukoliko se dogodi da Centar u Beogradu nema organizovane ispite u nekom od navedenih rokova, možete se prijaviti za polaganje u najbližem centru u nekoj od susednih zemalja. Za registraciju i tačan uvid u datume polaganja, posetite zvaničnu internet stranicu: www.collegeboard.com
Rezultati se objavljuju od 4 do 6 nedelja nakon polaganja ispita. Cena ispita je 75 $.

Šta je ACT?

ACT (American College Testing) je test koji se koristi kao prijemni ispit za upis diplomskih studija u SAD. Pitanja na testu su direktno povezana s gradivom u srednjoj školi do kraja trećeg razreda. Za razliku od SAT-a, ACT je koncipiran tako da se akcenat stavlja na konkretnu procenu onoga što ste naučili u školi, umesto na sposobnost rešavanja problema uz pomoć znanja.

Format testa:

Test se sastoji se od 4 dela i pisanja eseja koji nije obavezan*: Test traje tri i po sata, odnosno nešto više od 4 sata ako se radi i pisanje. Delovi testa: engleski, matematika, čitanje, prirodne nauke, pisanje eseja.

Ocenjivanje:

Svaki deo testa se ocenjuje pojedinačno (maksimum je 36 bodova + 30 bodova za pisanje). Finalna ocena (maksimum 144 + 30 bodova za pisanje) se dobija sabiranjem bodova iz pojedinačnih delova. Važno: za razliku od SAT testa ne dobijate negativne poene za netačne odgovore.

Mesto, vreme, cena polaganja:

U Srbiji se ACT može polagati u Beogradu pet puta godišnje (oktobar, decembar, februar, april, jun), s tim što se pisanje ne može polagati u februarskom roku. Za registraciju i tačan uvid u datume polaganja, posetite zvaničnu internet stranicu:
http://www.actstudent.org
Većina rezultata je dostupna online dve i po nedelje nakon polaganja. Izveštaji o rezultatima uglavnom se šalju poštom tri do osam nedelja nakon polaganja, odnosno od pet do osam nedelja nakon polaganja, ako polažete i test pisanja. Cena polaganja testa bez pisanja eseja iznosi 59 USD, a sa pisanjem eseja 74 USD.

Za sve strane studente, pa i za Vas, TOEFL je obavezan.


Ali, koji test je priznatiji, ACT ili SAT?

Većina koledža i univerziteta u SAD ravnopravno priznaju ACTi SAT ispit, ali nikad nije potrebno polagati oba. Većina prestižnijih univerziteta koji dodatno traže polaganje dva ili tri SAT Subject testa će u potpunosti ili delimično priznati položen ACT test sa pisanjem.

Skoro sve institucije daju Vam mogućnost da odlučite koji ćete od ova dva testa polagati.

 

Više o ovome pročitajte na Athletes USA Serbia

Facebook: AthletesUSA.Serbia

Twitter: AUSASerbia